Oftalmološki pregled

Kompletan oftalmološki pregled

Kompletan oftalmološki pregled radi isključivo specijalista oftalmolog. On se sastoji iz nekoliko delova a omogućava nam da precizno odredimo dioptriju, izmerimo očni pritisak, pregledamo očno dno, žutu mrlju i vidni živac. Pregled započinje razgovorom. Oftalmolog će Vam prvo postaviti nekoliko bitnih pitanja vezanih za zdravlje vaših očiju, probleme koje imate sa vidom, opšte zdravlje vašeg organizma kao i lekove koje uzimate.

Određivanje dioptrije i vidne oštrine

Određivanje dioptrije i vidne oštrine se radi na usku ili široku zenicu (objektivno i subjektivno određivanje vidne oštrine) u zavisnosti od uzrasta pacijenta uz korišćenje autokeratorefraktometra koji pruža veliku preciznost i mogućnost višestrukog automatskog merenja. Nakon toga propisuju se naočare ili kontaktna sočiva.

Pregled prednjeg segmenta oka biomikroskopom

Nakon što Vam odredimo dioptriju i vidnu oštrinu, očni pregled nastavljamo na posebnoj vrsti mikroskopa sa “procepnom” lampom koji nosi naziv biomikroskop. Pod uveličanjem a uz pomoć uskog snopa svetlosti koje pozicioniramo pod određenim uglom, pregledamo Vam prednji segment oka (kapke, konjunktivu, rožnjaču, prednju očnu komoru, dužicu, zenicu).

Merenje očnog pritiska

Očni pritisak predstavlja glavni faktor rizika za razvoj glaukoma te je merenje njegovih vrednosti od neprocenjive važnosti i deo svakog oftalmološkog pregleda.

Očna kuća Vesta poseduje najsavremeniji aparat za merenje očnog pritiska:

  • Aplanacioni tonometar je zlatni standard za merenje očnog pritiska. Prvo Vam površinu oka anesteziramo kapima, stavimo malu količinu fluoresceinske boje a potom poseban nastavak ovog aparata prislanjamo na oko i očitavamo rezultate merenja. Ovakav način merenja očnog pritiska je bezbolan.

Širenje zenica

Širenje zenica nam omogućava da sagledamo dublje strukture oka. Kako bi se zenice proširile koristimo nekoliko vrsta kapi. Ove kapi izazivaju osećaj peckanja oka koji prođe za nekoliko minuta. Nakon što se ukapaju kapi potrebno je oko trideset minuta da se zenice u potpunosti prošire. Nakon što se zenice prošire Vaš vid će biti mutan, kako na daljinu tako i na blizinu. Obično je potrebno četiri do šest sati da se zenice ponovo skupe i vidna oštrina vrati na prethodno.

Pregled očnog dna

Kada se zenice u potpunosti prošire pregled se nastavlja pomoću biomikroskopa i oftalmološke lupe koju postavljamo ispred oka i na taj način sagledavamo njegove dublje strukture. Ovaj deo pregleda veoma je bitan jer dobijamo informacije o stanju staklastog tela,  žute mrlje, vidnog živca, krvnih sudova i mrežnjače. Na taj način moguće je rano postaviti dijagnozu bolesti oka kao što su glaukom, senilna degeneracija žute mrlje, proceniti promene žute mrlje nastale usled šećerne bolesti (dijabetesa) i dr. Samo na vreme postavljena dijagnoza mnogih očnih bolesti omogućava primenu odgovarajuće terapije, očuvanje vida kao i prevenciju slepila.